dimarts, 26 de gener de 2016

ORTOGRAFIA VISUAL

Ja fa un parell d'anys que l'alumnat de l'escola treballem la memòria visual. A parvulari mitjançant imatges i a primària memoritzant paraules. D'aquesta manera estem treballant la ortografia, ja que l'alumnat memoritza la paraula i després a l'hora d'escriure-la té més facilitat.
Tots els cursos dediquem una estona cada setmana a treballar la ortografia visualment, tant en llengua catalana com en llengua castellana. Aquesta activitat agrada a l'alumnat ja que per ells és com un joc i estan aprenent sense adonar-se'n.


Llapis al mig

Com ja sabeu, l'alumnat de 5è forma part d'un curs pilot del nou projecte d'Interdisciplinarietat a l'Aula, SUMMEM, que s'implantarà definitivament a les Escoles Pies durant els propers cursos.

Per acostumar els alumnes a aquesta nova metodologia, els alumnes estan realitzant noves activitats cooperatives durant les hores de projecte. D'ara en endavant, us anirem mostrant exemples d'algunes de les activitats que fem per tal d'implantar noves maneres de fer i d'aprendre.

Aquestes metodologies permeten enfocar l'aprenentatge d'una manera diferent, partint del grup per crear coneixements compartits.

Activitat cooperativa: Llapis al mig

El mestre/a dóna a cada equip un full amb tantes preguntes sobre el tema que s'està treballant com membres té l'equip de treball. Cada estudiant s'ha de fer càrrec de la resposta d'una pregunta o de la realització de l'exercici (l'ha de llegir en veu alta, s'ha d'assegurar que tots els seus companys aporten informació i comprovar que tots saben i entenen la resposta consensuada).

Mentre parlen de com es fa i decideixen la resposta correcta, els llapis de tots es posen al mig de la taula. Quan tothom ho té clar (el responsable de la pregunta se n'assegura de que tots saben respondre adequadament) cadascú agafa el seu llapis i escriu en el seu quadern la resposta. 

Successivament, es fa el mateix amb els altres exercicis fins que tots han completat els exercicis de l'activitat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...